Osobné údaje

Všetky osobné údaje su uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok.

Údaje o nákupoch a správaní sa zákazníkov budu použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa webstránky.Zodpovednosť

Spoločnosť UDO, s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť UDO, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojích stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť UDO, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd.

Spoločnosť UDO, s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti UDO, s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel.